MyEtherWallet là một trong số các dịch vụ lưu trữ ví Ether mã nguồn mở Javascript. MyEtherWallet giúp bạn tạo ra một chiếc ví an toàn mà không cần tới một dòng lệnh hay dữ liệu Ether client nào trên máy tính của bạn. MyEtherWallet cũng là nơi để chứa các loại token và đặc biệt hữu dụng khi đầu tư các dự án ICO.

Tạo ví Ethereum

Việc tạo ví Ethereum trên myetherwallet rất đơn giản.
Truy cập www.myetherwallet.com để bắt đầu đăng ký.
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-01Điền thông tin Password  rồi click “Generate Wallet“.
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-02Lưu những thông tin quang trọng lại:
  • Lưu các thông tin về “Private Key” và “Ether Address” một cách cẩn thận nhé.
  • Download và giữ kỹ các file:  “Keystore/JSON File”  và “JSON File“, 2 file này cực kỳ quang trọng nhé.
  • Click vào “Print Paper Wallet” và lưu lại luôn nhé, nếu lưu các thông tin trên một cách cẩn thận thì bạn có thể bỏ qua bước này.
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-03
OK, thế là bạn vừa tạo xong tài khoản Ví Ethereum rồi đó.

Đăng nhập ví Ethereum

  • Click vào: “View Wallet Info” để bắt đầu đăng nhập nhé.
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-04
  • Ở đây ta thấy có nhiều phương thức để đăng nhập, mình chọn cái đấu tiên “Keystore File“, tiếp theo bạn chọn file mình vừa lưu có dạng : 0x3f6CA93Ba1b889D1e8CC44b81D30baa656f8E54a-unencrypted.json, sau đó chọn “Unlock“. Thế là đã đăng nhập thành công.
  • Ngoài ra bạn có thể chọn phương thức thứ 2 la nhập “Private Key“, sau đó nhập Private Key mà mình đã lưu vào, sau đó chọn “Unlock“.

huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-05Chuyển tiền vào một tài khoản Ethereum

  • Chọn “Send Ether & Tokens“, sau đó chọn “Keystore File” và “Unlock” như bước đăng nhập ở trên.
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-06
  • Điền thông tin địa chỉ Ví vào “To Address” và số lượng Ether cần chuyển vào “Amount to Send” sau đó click “Generate Transaction“, hệ thốn sẽ tự tạo ra Transaction, sau đó bạn click “Send Transaction“. Sau đó chọn “Yes, I am sure! Make transaction
huong-dan-don-gian-cach-tao-vi-ethereum-tren-myetherwallet-buoc-07
Thế là OK, hiện tại sử dụng Ví tại myetherwallet là đơn giản nhất, nhanh chóng và tiện lợi
Chúc các bạn thành công.