Làm thế nào để thành công với Forex

Nguyên tắc giao dịch Forex 1: Tâm lý thị trường là quan trọng nhất
Nguyên tắc giao dịch Forex 2: Tập trung kiểm soát bản thân. Đừng cố gắng kiểm soát thị trường
Nguyên tắc giao dịch Forex 3: Hãy nhìn toàn cảnh thị trường, nhìn vào bức tranh lớn
Nguyên tắc giao dịch Forex 4: Xu hướng là bạn
Nguyên tắc giao dịch Forex 5: Định xu hướng trên biểu đồ lớn, mua bán trên biểu đồ nhỏ
Nguyên tắc giao dịch Forex 6: Không có giá cao, cũng chẳng có giá thấp
Nguyên tắc giao dịch Forex 7: Tiền là mạng sống của Trader
Nguyên tắc giao dịch Forex 8: Thua lỗ là một phần tất yếu của giao dịch
Nguyên tắc giao dịch Forex 9: Hãy để Lợi nhuận phát triển
Nguyên tắc giao dịch Forex 10: Bám vào phương pháp giao dịch chứ không phải hệ thống giao dịch

error: Content is protected !!