MUỐN GIÀU PHẢI HIỂU KIẾN THỨC VỀ TÀI CHÍNH?

Kiến thức tài chính là nền tảng quan trọng, là điều kiện cần để hình thành nên con đường làm giàu của những nhà đầu tư tương lai trong thời đại đầu tư khó khăn.
Muốn làm giàu, phải có kiến thức về tài chính, đó là điều không thể phủ nhận. Vậy bạn đã có đủ kiến thức tài chính để sẵn sàng làm giàu chưa?
Phân biệt giữa tài sản và tiêu sản theo cách nhìn của tài chính:
Tài sản là tổng hợp những gì mà bạn bỏ tiền từ trong túi của mình ra và được sở hữu chúng, sau đó, chúng có khả năng mang lượng tiền khác quay lại vào trong túi của bạn và trong một tương lai, tài sản đó làm phát sinh lời so với số tiền mà bạn bỏ ra để sở hữu nó. Có thể lấy ví dụ về một tài sản là căn nhà mà bạn bỏ ra để sở hữu. Bạn cho thuê hàng tháng, một thời gian sau bạn có đủ số vốn đã bỏ ra và sau đó thu lời hàng tháng.

Tài sản và tiêu sản
Kiến thức và cách nhìn của những nhà đầu tư phải có sự khác biệt. Tiêu sản được hiểu là những gì bạn bỏ tiền ra để sở hữu và sau đó bạn lại phải bỏ ra một khoản chi phí để nuôi và duy trì chúng hoạt động. Ví dụ như bạn mua một chiếc ô tô để dùng cho việc đi lại. Sau đó, hàng tháng bạn lại phải bỏ tiền ra để bảo dưỡng, tiền xăng xe cho chúng hoạt động.
Thu nhập thụ động là gì?
Một kiến thức quan trọng nữa để làm giàulà kiến thức về thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là một khoản thu nhập mà dù bạn không có mặt, bạn đang nghỉ ngơi, vui chơi, hay ốm đau bệnh tật thì các khoản đầu tư hay chương trình làm việc bạn đã bỏ vốn vào vẫn mang lại nguồn thu. Nguồn thu đó là thu nhập thụ động.

Thu nhập thụ động
Ngược lại, những nguồn thu nhập mà bạn phải bỏ thời gian, công sức để có được chính là thu nhập năng động. Trong xã hội kinh tế tài chính phát triển, thu nhập thụ động đang ngày càng xuất hiện đối với những nhà đầu tư thông thái.
Bạn có biết về dòng tiền?
Dòng tiền là sự luân chuyển giá trị của tập những tài sản có giá trị quy đổi, thanh khoản vào và ra một đối tượng sở hữu nhất định trong một khoảng thời gian cố định.

Kiến thức tài chính
Khi bạn phân biệt được đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, Những kiến thức này sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi vòng luẩn quẩn và bế tắc trong tiền bạc, bạn sẽ nghỉ hưu sớm và tự do về thời gian và tiền bạc, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nằm ở kiến thức tài chính.
 

error: Content is protected !!